Onderweg

"Thuis bij je Zelf"

Blog

Lees hier onze avonturen.


Contact

Send us a message using the form below.


Contact Info

Want to get in touch with us? Try us at any of the following!

Telephone: +31612399725
Email: onderwegthuis@gmail.com
Location ?
Look below for a detailed picture.

8 februari 2019

Afstand

722 km

Charpuis (F)

Onderweg...

is het verhaal van een gezin uit Nederland wat alles heeft achtergelaten/weggegeven om als pilgrims, te voet via de Compostela route, de reis naar Portugal te volbrengen om daarna een hernieuwd leven te starten. Actief het gedachtegoed uitvoerende dat overal 'thuis' is, zolang je bij je Zelf blijft. Zij zijn gewapend met slechts zeer beperkte financiële middelen. Waar zijn zij op uit? Door de manier waarop zij reizen aan te tonen dat mensen echt goed zijn en wanneer je er doorheen zit er juist wonderen gebeuren. Zolang je maar vertrouwd dat het écht goed Is. Welkom.

Over

Ervaar wat we doen (en laten).


"Alles is ondergeschikt aan wat nu nodig is"

Hoe besluit een doodnormaal gezin wat gewoon werkt, leeft, liefheeft en uitgeeft om van een 'veilige' woonsituatie naar een volstrekt onbekende en losse leefwijze uit te wijken? Wat gebeurt er als je jouw persoonlijke wil inruilt voor overgave aan dat wat zich van nature wil ontwikkelen? Daar is jaren over nagedacht, doorvoelt, gepraat, uitgesteld en genegeerd tot zich het moment aandiende dat het gewoonweg moest gebeuren. En ja, de wintertijd is niet de meest bekoorlijke in dit geval. Toch weerhoudt niets ons ervan dit te doen. Het is voor het eerst dat zich zo'n diepe toewijding heeft aangediend. Zo een vuur. Van binnen. Haast een roeping. Natuurlijk ligt hier een fundament van 'anders denken' aan ten grondslag. Wij zijn niet gestoord of zo... Hooguit prettig gestoord. De drang die wij voelen laat zich het best omschrijven - en dan schiet het nog schromelijk tekort - als een volledige overgave aan het leven Zelf. Vele decennia hebben wij geprobeerd een bestaan op te bouwen en te handhaven, maar daarin lekte altijd weer de broodnodige energie weg om een diepe en vrije levensvreugde blijvend te ervaren. Het leven ontplooit zichzelf namelijk. Zo blijkt ook nu op onze reis.In wezen is alle aangeleerde kennis, zonder enige uitzondering, een blokkade om het leven zich gewoon te laten voltrekken. De waan van de dag - ritme, regelmaat, rust - biedt een zekere veiligheid, voor het lichaam, maar de geest wil wat anders. Deze wil zich vrij kunnen 'bewegen'. In diezelfde waan krijgen daardoor - volgens onze visie - de dingen die er echt toe doen veel te weinig aandacht: samen zijn, samen leven, samen eten, gesprekken over hoe je denkt, ervaart, voelt.Het is de reis die ertoe doet in plaats van de bestemming. En dat is het wezenlijke verschil met waar we vandaan komen en wat een vage herinnering begint te worden. Dat wisten we verstandelijk al, zoals zovelen, maar nu ervaren we het ook aan den lijve.Situaties komen en gaan met dezelfde snelheid en oplossingen dienen zich altijd aan. Op een manier die wij niet bedenken konden noch verwacht hadden. We kunnen weer verwonderd zijn en verrast worden als een kind op zijn geboortedag. Door de aandacht en toewijding alleen in het moment zelf aanwezig te zijn en te blijven zien we dat het leven zich in zijn totaliteit aanbiedt, in plaats van op die ene manier die wij bedacht en ervan gemaakt hadden. Zo is elk moment en dus het leven weer nieuw en vol-ledig. En ook deze leerschool gaat gepaard met vallen en opstaan en met angst en opluchting. Het lijkt wel skien. We willen het Leven in zijn volle ornaat opnieuw leren her-kennen. Er is geen tijd meer noch ruimte. Er IS alleen maar.Dan is er een Welkom, Thuis, bij je Zelf. Op die Ene plek, die we allemaal delen.

Team

Hoe zien we eruit


Hannah

11 jaar

Helena

10 jaar

Hindi

8 jaar

Linda

40 jaar

Alex

48 jaar